พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือนและประเทศ

พืชเศรษฐกิจ ประเทศไทยคือประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ใน ด้านของทรัพยากรธรรมชาติ พืชคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ พืชชนิดต่างๆ นับว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างมาก ต่างประเทศให้การยอมรับว่า พืชที่มีคุณภาพดี ต้องนึกถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ความเหมาะสมใน ด้านการเกษตร พืชคือสิ่งที่ทำให้คนไทยมีอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ยังสร้างรายได้กับครัวเรือนและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบผลผลิตหรือนำมาแปร จนสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้

ซึ่งพืชเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันที่รู้จักกันและสร้างชื่อเสียง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิของไทยที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก ยางพาราเป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รองลงมาเพราะสามารถนำไปแปรรูปไปเป็นส่วนประกอบสำคัญต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ยางกันรั่วซึม และการเทพื้นยางมะตอย ซึ่งไม่ใช่แค่การใช้งานภายในประเทศเท่านั้นแต่ไทยยังถือเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย สำหรับใครที่คิดเรื่องการลงทุนในด้านเกษตร วันนี้ก็ขอมาแนะนำพืชเศรษฐกิจในอนาคตกันว่าจะเป็นพืชชนิดไหนบ้าง ที่น่าจับตามองและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเรา ลองมาทำความรู้จักกับ พืชเศรษฐกิจของไทย

พืชเศรษฐกิจ ประเภทของพืชเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในประเทศไทย

ประเภทของพืชเศรษฐกิจ

1. พืชไร่ หมายถึง กลุ่มพืชที่มีความต้องการน้ำน้อยหรือมากแล้วแต่สายพันธุ์ สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้สูง ปลูกและดูแลได้ง่าย ไม่ต้องการดูแลเอาใจใส่มาก มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ชา ใบยาสูบ ข้าวโพด ฝ้าย

2. พืชสวน หมายถึง พืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มาก มีขั้นตอนการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างผลไม้ต่างๆ พืชสวนที่รู้จักกันดีได้แก่ มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มโอ ทุเรียน มังคุด ชวนชม ดาวกระจาย โป๊ยเซียน กุหลาบ ตลอดจนผักต่างๆ และสมุนไพร

3. ไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ยืนต้นที่นำเนื้อมาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือแปรรูปเพื่อการค้า เช่น ไม้สัก ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ไผ่ ไม้กฤษณา การปลูกไม้เศรษฐกิจจำพวกนี้ จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับเนื่องจากบางชนิดเป็น พืชเศรษฐกิจราคาสูง และมีข้อกำนดในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในประเทศไทย

พืชเศรษฐกิจ ข้าว

ข้าว ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นอาหารหลักของคนไทยและต่างประเทศ เป็น พืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับความต้องการจากประเทศคู่ค้าอย่างมากในแต่ละปี โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกอย่าง ข้าวหอมมะลิ ด้วยรสสัมผัสอันเนียนนุ่มและรสชาติที่มีความหวานในตัว แต่ยังมีสายพันธุ์อื่น ๆ ด้วย เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอม ข้าวขาวพื้นแข็ง เป็นต้น ปัจจุบันจะมีคู่แข่งหลายรายแต่ด้วยคุณภาพจึงต้องยอมรับในด้านของความพึงพอใจที่ผู้บริโภค ข้าวของประเทศไทยยังคงเป็นที่ชื่นชอบ ข้าวถือเป็น สินค้าส่งออกอันดับต้นของประเทศ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นิยมปลูกในประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก จัดได้ว่าเป็นข้าวที่คนไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่คนไทยเองนิยมทานด้วยเช่นเดียวกัน ข้าวจึงนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่หากนึกถึงประเทศไทยต้องนึกถึงข้าว

พืชเศรษฐกิจ ยางพารา

ยางพารา ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากข้าว แม้ว่าราคาในประเทศจะมีปรับขึ้น ปรับลงตามความเหมาะสม แต่ปัจจุบันน้ำยางพารายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพื่อนำไปทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ ส่วนผสมในการทำยางมะตอยเทพื้น ยางกันรั่วซึม ถุงยางอนามัยและอื่นๆ  ผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยนั้นมีการส่งออกทั้งแบบน้ำยางดิบและผ่านการแปรรูปมาแล้ว จึงส่งผลถึงการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ในอดีตปลูกยางมักปลูกภาคใต้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับพื้นที่ในภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปลูกยางพารากันมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากตามไปด้วย ปัจจุบันสามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยจึงทำให้กลายเป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างมาก ยางพาราคือ พืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

พืชเศรษฐกิจ มัน

มันสำปะหลัง ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่นๆ เลย โดยเฉพาะตลาดใหญ่ของมันสำปะหลังไทยคือประเทศจีนที่นิยมสั่งเอาไปแปรรูปเป็นสิ่งต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ แต่งรสอาหาร น้ำมันเอทานอล มันสำปะหลังจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ประกอบอาหารของคน แต่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เนื่องจากมีคุณค่าโภชนาการสูง อีกทั้งยังมีการนำไปแปรรูปเพิ่มเติมกลิ่นให้กับอาหารมีความน่าทานมากขึ้น ผลิตเป็นน้ำมันเอทานอลเพื่อใช้งานแทนที่พลังงานจากน้ำมันดิบ นั่นส่งผลให้ พืชเศรษฐกิจตัวนี้มีความต้องการในตลาดโลกสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ประเทศทางแถบยุโรป เองต่างก็เป็นคู่ค้ารายสำคัญ การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก ได้ผลผลิตดี เป็นไปตามความคาดหวังของเกษตรกร

พืชเศรษฐกิจ อ้อย

อ้อย ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่กำลังมีความต้องการอ้อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งการส่งออกอ้อยนั้นไม่ได้ส่งออกไปแบบสด ๆ เพียงอย่างเดียว แต่มีการนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายเพื่อใช้ปรุงอาหาร น้ำตาลทรายจะถูกส่งออกมากที่สุด ในปัจจุบันเกษตรกรหลายรายนิยมหันมาปลูกอ้อยกันมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากได้ราคาดี ดูแลง่าย เก็บเกี่ยวรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานเหมือนกับพืชหลาย ๆ ชนิดอีกด้วย

พืชเศรษฐกิจ ปาล์ม

ปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ การส่งออกของปาล์มน้ำมัน จะผ่านการแปรรูปให้กลายเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกเป็นอย่างดี ปาล์มน้ำมันอาจไม่ใช่พืชที่สร้างรายได้ได้มากนัก แต่ทั้งนี้ก็ยังถือว่าเป็น พืชที่คนไทยนิยมปลูก เพราะให้ผลผลิตดี ดูแลไม่ยาก ที่สำคัญยังสามารถนำเอาไว้ใช้ในประเทศได้อีกด้วยจึงนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรไทยหลายคนนิยมปลูกเพื่อส่งออกรวมถึงเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วย เป็น พืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง มากขึ้นเรื่อยๆ

พืชเศรษฐกิจในอนาคต ความหวังของชาวเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรหรือใครที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ลองมาดูกันค่ะว่า พืชเศรษฐกิจในอนาคต มีอะไรน่าสนใจบ้าง เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาลู่ทางใน การปลูกพืชเศรษฐกิจราคาสูง ขอแนะนำ 3 พืช ดังนี้

โกโก้

ต้นโกโก้ เป็น พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะสามารถนำไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลต อีกทั้งสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ของประเทศไทยยังถือว่าเหมาะสมในการปลูกโกโก้อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายที่ส่งเสริมให้ปลูกโกโก้เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและส่งออก ซึ่งในปัจจุบันนี้การปลูกต้นโกโก้ในไทยนั้นถือว่าเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน ซึ่งหากเราสามารถ ขยายฐานการปลูก ต้นโกโก้ได้มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศให้สูงขึ้นจากการของมาของบริษัทโกโก้และช็อกโกแลตทั่วโลก

พืชเศรษฐกิจ กัญชา

กัญชา เป็น พืชเศรษฐกิจ ที่คาดเดาว่าในจะกลายเป็น พืชเศรษฐกิจหลัก ที่เป็นทางเลือกการสร้างรายได้ และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต โดยกัญชาและกัญชงนั้นจะต้องนำไปใช้ในการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น เพื่อนำมาใช้ในตำรับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง ตลอดจนเป็นเส้นใยใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆ อย่างไรก็ตามการปลูกต้นกัญชาจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตและจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนก่อน

พืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย

แมคคาเดเมีย เป็น พืชเศรษฐกิจ อีกชนิดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งถั่ว ยังถือเป็น พืชที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก สามารถนำมารับประทานเล่นได้ทั้งวัน หรือนำไปเป็นส่วนผสมของขนมหวาน อีกทั้งแมคคาเดเมียนั้นยังเป็นถั่วที่มีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากความต้องการมีสูง และนอกจากจะนำไปแปรรูปเป็นของกินได้แล้วนั้น ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันและทำเป็นสบู่ได้อีกด้วย

พืชเศรษฐกิจ พืชถือเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งไม่ใช่แค่การบริโภคเท่านั้น แต่เมื่อ ปลูกพืชในปริมาณมาก ขึ้นก็ย่อมสร้างรายได้ให้กับเกษตรมากตามไปด้วย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมี พืชเศรษฐกิจที่ส่งเสริมอาชีพ ทำเงินให้กับคนในประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงการส่งออกพืชเหล่านั้นแบบสด ๆ เพียงอย่างเดียว แต่หลายชนิดยังถูกนำมาแปรรูปเพื่อสร้างประโยชน์และเม็ดเงินได้อีกมากมาย พืชและผัก เหล่านี้ไม่ใช่แค่การบริโภคของคนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการถูกนำไปเลี้ยงสัตว์และทำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดด้วย นี่คือความโชคดีของประเทศไทยด้วยพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมจึงสามารถ ปลูกพืชต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิดในแบบที่หลายประเทศทำไม่ได้ แหล่งรายได้หลักจึงมักมาจากประเทศพัฒนาแล้วแต่ขาดแคลนด้านการผลิตจึงต้องอาศัยการนำเข้านั่นเอง สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ก็ลองนำข้อมูล พืชเศรษฐกิจ ไปศึกษาพัฒนาต่อยอดกันดูนะคะ

ขอบคุณภาพจาก

https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=40

https://www.komchadluek.net/hot-social/488880

https://www.fsepmichigan.org/พืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน

https://www.bangkokbiznews.com/business/795970

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ : g club168